Mother Tongue | ഫെബ്രുവരി 21: മാതൃഭാഷയ്ക്കായി ഒരു ദിനം! ഏത് ഭാഷയും മാതൃഭാഷയോളം ദൃഢമല്ല, ആ ബന്ധമൊരിക്കലും മുറിയില്ല! അറിയാം ഈ ദിവസത്തിന്റെ ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും ഒപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധവും

 

തിരുവനന്തപുരം: (KVARTHA) 'മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ, മർത്യന് പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ', ഓരോ മാതൃഭാഷ ദിനവും ഭാഷാ മഹത്വവും മാതൃഭാഷയുടെ മാധുര്യവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച വള്ളത്തോളിന്റെ ഈ വരികൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരവരുടെ മാതൃഭാഷയ്ക്കായി തിരെഞ്ഞെടുത്ത ദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി 21. ഓരോ ഭാഷകൾക്കും അതിന്റെതായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും, ആളുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഭാഷ.

Mother Tongue | ഫെബ്രുവരി 21: മാതൃഭാഷയ്ക്കായി ഒരു ദിനം! ഏത് ഭാഷയും മാതൃഭാഷയോളം ദൃഢമല്ല, ആ ബന്ധമൊരിക്കലും മുറിയില്ല! അറിയാം ഈ ദിവസത്തിന്റെ ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും ഒപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധവും

ഒരു രാജ്യത്ത് നിരവധി മാതൃഭാഷകൾ ഉണ്ടാകാം. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം, അത്തരം 122 ഭാഷകളുണ്ട്, അവ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തിലധികം. 10 ലക്ഷം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന 29 ഭാഷകളുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വൈവിധ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നിരവധി മാതൃഭാഷകളിൽ അവബോധം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 21 ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃഭാഷാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്

ചരിത്രം

1999 നവംബർ 17-ന് യുനെസ്കോയാണ് ഫെബ്രുവരി 21നെ ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ മുൻകൈയിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. 2000 മുതൽ ലോകം മുഴുവൻ മാതൃഭാഷാ ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. 2008നെ ലോക ഭാഷാവർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരവും ലഭ്യമായി. ബംഗാളി ഭാഷയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനങ്ങൾ പോരാടിയ ദിനത്തിൻ്റെ വാർഷികമാണ് ഫെബ്രുവരി 21.

മാതൃഭാഷാ ദിനവും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

1947 ൽ പാകിസ്താൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയപ്പോൾ അത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഒന്ന് - കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ, രണ്ടാമത്തേത് - പശ്ചിമ പാകിസ്ഥാൻ. പാകിസ്താൻ ഉറുദുവിനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാതൃഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ കിഴക്കൻ പാകിസ്താനിൽ ബംഗാളി ഭാഷ വ്യാപകമായതിനാൽ ബംഗാളിയെ മാതൃഭാഷയാക്കാൻ അവർ സമരം തുടങ്ങി. പിന്നീട് കിഴക്കൻ പാകിസ്താൻ ബംഗ്ലാദേശായി മാറി. ഫെബ്രുവരി 21 ന് അവരുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു, ഈ ദിവസം മുതൽ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ വാർഷികവും ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി.

വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ

വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്‌കാരവും വിവിധ ഭാഷകളും ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. 1961 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം 1652 ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ 1365 മാതൃഭാഷകളുണ്ട്, അവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാതൃഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 43 കോടി ജനങ്ങൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നു, അതിൽ 12 ശതമാനം ദ്വിഭാഷക്കാരാണ്.

മലയാളിയുടെ സ്വന്തം മലയാളം

മലയാള മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം മറന്ന് കൊണ്ട് മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് നമ്മൾ മലയാളികളും മാറി ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നത് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല . മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കാൻ മടിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് സംസാരം വ്യതിചലിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മലയാള തനിമയിലാറാടും പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമൊക്കെയായി മലയാളം സമ്പന്നമാണ്. നമ്മുടെ മാതൃ ഭാഷയെ നമുക്കും ചേർത്തു പിടിക്കാം ലോക മാതൃ ഭാഷയായ ഇന്ന് നമുക്കും ചൊല്ലാം ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ:

‘മലയാളമാണ്‌ എന്റെ ഭാഷ
എന്റെ ഭാഷ എന്റെ വീടാണ്‌.
എന്റെ ആകാശമാണ്‌.
ഞാൻ കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ്‌.
എന്നെത്തഴുകുന്ന കാറ്റാണ്.
എന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന കുളിർവെള്ളമാണ്.
എന്റെ അമ്മയുടെ തലോടലും ശാസനയുമാണ്‌.
ഏതുനാട്ടിലെത്തിയാലും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത്‌ എന്റെ ഭാഷയിലാണ്‌.
എന്റെ ഭാഷ ഞാൻതന്നെയമണ്'.

Mother Tongue | ഫെബ്രുവരി 21: മാതൃഭാഷയ്ക്കായി ഒരു ദിനം! ഏത് ഭാഷയും മാതൃഭാഷയോളം ദൃഢമല്ല, ആ ബന്ധമൊരിക്കലും മുറിയില്ല! അറിയാം ഈ ദിവസത്തിന്റെ ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും ഒപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധവും

Kerywords: News, Malayalam News, Kerala, Mother Language Day, UNO, Vallathoil, India, Pakistan, International Mother Language Day: History and significance.
< !- START disable copy paste -->
ഇവിടെ വായനക്കാർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം. സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയും അഭിപ്രായ പ്രകടനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവ കെവാർത്തയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായി കണക്കാക്കരുത്. അധിക്ഷേപങ്ങളും വിദ്വേഷ - അശ്ലീല പരാമർശങ്ങളും പാടുള്ളതല്ല. ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തമായ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

Tags

Share this story

wellfitindia