National Science Day | ഫെബ്രുവരി 28, ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം; മഹാനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നേട്ടത്തിന് സമർപിച്ച ദിവസം; ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ

 

ന്യൂഡെൽഹി: (KVARTHA) എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 28 ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം ഒരു മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെയും ജന്മദിനത്തിനോ ചരമവാർഷികത്തിനോ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നത് ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കും. മറിച്ച് ഒരു മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ദിനമാണിത്. സർ സി വി രാമൻ 'രാമൻ ഇഫക്റ്റ്' കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഈ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടെത്തലിന് 1930-ൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി.
 
National Science Day | ഫെബ്രുവരി 28, ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം; മഹാനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നേട്ടത്തിന് സമർപിച്ച ദിവസം; ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ

ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം


1986-ൽ നാഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൗൺസിൽ (NCSTC) ആണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിക്കാനുള്ള നിർദേശം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ഇത് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. 1987 ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് ആദ്യമായി ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിച്ചത്. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അവരുടെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ


ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിന് ശാസ്ത്രം വളരെ പ്രധാനമാണ്. നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിൽ പല തരത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യം, കൃഷി, വാർത്താവിനിമയം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണം തുടങ്ങി അസാധ്യമായ പലതും ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഈ ദിനം വളർന്നുവരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും ശാസ്ത്രരംഗത്ത് സംഭവിച്ച അത്ഭുതങ്ങളെ ഓർക്കാനുമുള്ള ദിനമാണ്. ശാസ്ത്രീയ കഴിവിന് ഇന്ത്യ ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

1947 - 1957 (ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകി)


കൃഷി, ശാസ്ത്രം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ പരിഗണിക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1950 ൽ ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായി. ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയുടെ കരട് 1951 ജൂലൈയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, അതിൽ 'ശാസ്ത്രീയവും വ്യാവസായിക ഗവേഷണവും' എന്ന സമർപ്പിത അധ്യായം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസനത്തിൽ അവയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡൽഹി), നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി (പൂനെ, മഹാരാഷ്ട്ര), സെൻട്രൽ ഇലക്‌ട്രോകെമിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (കാരൈക്കുടി, തമിഴ്‌നാട്) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

1967 - 1977 (ആര്യഭട്ട - ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹം)

ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (ISRO) 1969 ൽ സ്ഥാപിതമായി. ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹം 'ആര്യഭട്ട' ആയിരുന്നു, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും 1975 ഏപ്രിൽ 19 ന് വിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. എക്സ്-റേ ജ്യോതിശാസ്ത്രം, എയറോനോട്ടിക്സ്, സോളാർ ഫിസിക്സ് എന്നിവ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഐഎസ്ആർഒ ആര്യഭട്ടയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

1977 - 1987 (അഗ്നി - ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മിസൈൽ)


1989-ൽ അഗ്നി പരീക്ഷിച്ചതോടെ, 1980-കളിൽ ഇന്ത്യ തന്ത്രപ്രധാനമായ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. റീ-എൻട്രി, മാനുവറിംഗ് റേഞ്ച്, നിയന്ത്രണം, രണ്ട്-ഘട്ട പ്രൊപ്പൽഷൻ, സ്റ്റേജ് വേർതിരിക്കൽ തുടങ്ങിയ കഴിവുകൾ പ്രകടമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ നിരവധി മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഗ്നി മിസൈലുകളുടെ ഒരു പരമ്പര പിന്തുടർന്നു, 2018 ൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച അഗ്നി-അഞ്ച് ആണ് ഏറ്റവും പുതിയത്.

1987 - 1997 (ഡിയോക്‌സിറൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റിംഗ്)

1988-ൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്-സെൻ്റർ ഫോർ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മോളിക്യുലാർ ബയോളജിയിലെ (CSIR-CCMB) ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡിഎൻഎ വിരലടയാളം നിലവിൽ വന്നത്.

1997 - 2007 (പൊഖ്റാൻ-II ആണവ പരീക്ഷണം)

1998 മെയ് 11 ന് രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്‌റാനിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ച് അണുബോംബുകൾ ഭൂഗർഭത്തിൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു - ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് 'പൊഖ്‌റാൻ-II' എന്ന് പേരിട്ടു. വളർന്നുവരുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നേട്ടം സുഗമമാക്കുന്നതിന്, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി ഈ ദിനത്തിന് 'ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനം' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. എല്ലാ വർഷവും ഇത് ആചരിക്കുന്നു.

2007 - 2023 (ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യങ്ങൾ)

2008 ഒക്ടോബർ 22-ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ-1 ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ദൗത്യമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ചന്ദ്രയാൻ-2 കഴിഞ്ഞ വർഷം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി. ഇതോടെ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ദ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായും ഇന്ത്യ ചരിത്രം കുറിച്ചു.

മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ (MOM)


ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രപരമായ ആദ്യത്തേത് - ഇത് ആദ്യത്തെ ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യമാണ്. ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തി. 2013 നവംബർ അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഭൂപ്രകൃതി, രൂപഘടന, ധാതുശാസ്ത്രം, അന്തരീക്ഷം എന്നിവ പഠിച്ചു.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ പ്രോത്സാഹനം

ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശീയമായ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവും നൂതനവുമായ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവാസവ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2016 ജനുവരി 16-ന് സർക്കാർ 'സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ' പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. അതിനുശേഷം, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ എണ്ണം വളരുകയും ചെയ്തു.
 
യുപിഐ സൗകര്യം

2016 ഏപ്രിൽ 11ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) യുപിഐ സമാരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ യുപിഐയുടെ യാത്ര 2016 ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിച്ചു, ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ, യുപിഐ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ നിസാരമായിരുന്നു. 2016 ജൂലൈയിലെ മൊത്തം പേയ്‌മെൻ്റ് 38 ലക്ഷം രൂപയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷം, യുപിഐ വഴിയുള്ള പേയ്‌മെൻ്റുകൾ വർഷം തോറും വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

മംഗൾയാൻ

2014ൽ ഐഎസ്ആർഒയുടെ ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയം ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് രാജ്യത്തെ മുൻനിരയിലെത്തിച്ചു. ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിർമിച്ച മംഗൾയാൻ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയം നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അമേരിക്ക, റഷ്യ, യൂറോപ്പ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾക്ക് ഏറെ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ചൊവ്വയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം

വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ദൗത്യമാണ് ഗഗൻയാൻ. ഐഎസ്ആർഒ വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തിനായി നാല് ക്രൂ അംഗങ്ങളെ 400 കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച് അവരെ സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ദൗത്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐഎസ്ആർഒ ഈ ദൗത്യം പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം 2025ൽ വിക്ഷേപിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ പ്രശാന്ത് നായർ, ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിത് കൃഷ്ണൻ, ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അംഗദ് പ്രതാപ്, വിങ് കമാൻഡർ ശുഭാൻഷു ശുക്ല എന്നിവരാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ.

National Science Day | ഫെബ്രുവരി 28, ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം; മഹാനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നേട്ടത്തിന് സമർപിച്ച ദിവസം; ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ
Keywords: National Science Day, National, India, ISRO, Missile, New Delhi, CV Raman, Raman Effect, Nobel Prize, NCSTC, Health, Agriculture, Communication, Technology, Space Exploration, Aryabhata, Agni, Mars, National Science Day: Theme, History And Significance.
< !- START disable copy paste -->
ഇവിടെ വായനക്കാർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം. സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയും അഭിപ്രായ പ്രകടനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവ കെവാർത്തയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായി കണക്കാക്കരുത്. അധിക്ഷേപങ്ങളും വിദ്വേഷ - അശ്ലീല പരാമർശങ്ങളും പാടുള്ളതല്ല. ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തമായ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

Tags

Share this story

wellfitindia