കുടുംബ­നാ­ഥന്‍

ഭാ­ര്യ­യു­ടെ കൂ­ലി­കൊ­ണ്ടാ­ണ്
ഞാന്‍ ക­ള്ളു­കു­ടി­ക്കു­ന്ന­ത്,
വീ­ട്ടില്‍ അ­ടു­പ്പ് പു­ക­യു­ന്നത്,
വി­റകും വെ­ള്ളവും പത്രവും പാലും വാ­ങ്ങു­ന്ന­ത്,
കറ­ണ്ട് ബില്ലും വീ­ട്ടു­വാ­ട­കയും നല്‍­കു­ന്നത്,
കു­ട്ടിക­ളെ സ്­കൂ­ളില്‍ അ­യ­ക്കു­ന്ന­ത്,
ഉ­ടുപ്പും പൗ­ഡറും വാ­ങ്ങു­ന്ന­ത്,
ഭി­ക്ഷയും സം­ഭാ­വ­നയും നി­കു­തിയും ന­ല്‍­കു­ന്ന­ത്,
ഫോണ്‍ റീ­ചാര്‍­ജ് ചെ­യ്യു­ന്ന­ത്...
എ­ന്നിട്ടും റേ­ഷന്‍ കാര്‍­ഡില്‍ ഞാനാണ് കുടുംബ­നാ­ഥന്‍!

-ര­വീ­ന്ദ്രന്‍ പാടി 
 Poem, Wife, Husband, Malayalam News, National News, Kerala News, International News, Sports News, Entertainment, Stock News. current top stories, photo galleries, Top Breaking News on Politics and Current Affairs in India & around the World, discussions, interviews and more.

Keywords: Poem, Wife, Husband, Malayalam News, National News, Kerala News, International News, Sports News, Entertainment, Stock News. current top stories, photo galleries, Top Breaking News on Politics and Current Affairs in India & around the World, discussions, interviews and more.


Post a Comment

Previous Post Next Post